Kampanjer for spredning av Evangeliet

Kampanjer for å spre Evangeliet er tro i virksomhet og innbefatter alt vi sier og gjør i Derek Prince Ministries.

Ved målrettede tiltak mot spesifikke behov eller mot områder over hele kloden, er vår utadrettede virksomhet plogspissen i kristent disippelskap, ved å støtte og utruste troende til å vokse til åndelig modenhet.

Rent praktisk inkluderer dette oversettelse til så mange språk som mulig, produksjon og distribusjon av undervisningsmateriell for å utruste disipler til igjen å utruste nye disipler. Andre utadrettede virksomheter omfatter støtte til fattige samfunn og til kristne som møter forfølgelse for sin tro.

Utgivelse av materiell oversatt til skandinaviske språk

DPM Norge har bygget ut DPM, sten på sten, i over 20 år. Over 60 bøker er oversatt til norsk, og vi har over 50 norsk tekstede DVD-er samt et tjuetalls audio CD-er tilgjengelig på norsk. 27 proklamasjonskort i 3 forskjellige pakker kan bestilles via nettbutikken vår. De er meget populære.

I Danmark har vi også vært med å utvikle et eget DPM Danmark kontor med dansk nettside. De har nå oversatt og publisert ca. 30 Derek Prince titler på dansk

Den danske nettsiden
External website link icon

I Sverige har vi de siste fem årene oversatt og gitt ut 11 svenske Derek Prince titler. Alt salg foregår i Sverige gjennom vår samarbeidspartner, XP Media – Bibelforlag.

XP Media
External website link icon

I Finland samarbeider vi med TV7 Heaven Finland. Vi har gitt ut 7 Derek Prince titler på finsk. I tillegg har TV kanalen i Helsinki tekstet og produsert mange DVD som vises «live» på TV kanalen. Finland er et land vi satser mye på å utvikle i det neste tiåret sammen med resten av Skandinavia.

TV7 Heaven Finland
External website link icon

Derek Prince Ministries arbeider utrettelig med å gi videre Derek Prince undervisning over hele Skandinavia.

Evangelisering lokalt

Det er vårt oppriktige ønske å nå lokalbefolkningen og disippelgjøre helhjertede troende over hele landet. For å gjøre dette har vi aktivt oversatt og distribuert bibelundervisningsmateriell av Derek Prince, inkludert bøker, undervisningsbrev, podkaster, videoer og mer. Vi har blitt veldig oppmuntret av de mange tilbakemeldingene, og derfor fortsetter vi arbeidet, fordi vi vet at mange flere muligheter ligger foran oss.

Vi inviterer deg til å be og støtte vår lokale innsats økonomisk.

White heart icon
Å støtte DPM økonomisk

Å nå ut med Evangeliet

Å nå de fortapte og utruste disipler til å gjøre nye disipler gjennom praktiske evangeliseringskampanjer som utgjør en virkelig forskjell.

Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

Global innvirkning

Det er vårt oppriktige ønske å nå lokalbefolkningen og disippelgjøre helhjertede troende over hele landet. For å gjøre dette har vi aktivt oversatt og distribuert bibelundervisningsmateriell av Derek Prince, inkludert bøker, undervisningsbrev, podkaster, videoer og mer. Vi har blitt veldig oppmuntret av de mange tilbakemeldingene, og derfor fortsetter vi arbeidet, fordi vi vet at mange flere muligheter ligger foran oss.

Hva er en "Kampanje for spredning av Evangeliet"?

Kampanjer for å spre Evangeliet er tro i virksomhet og innbefatter alt vi sier og gjør i Derek Prince Ministries.

Ved målrettede tiltak mot spesifikke behov eller mot områder over hele kloden, er vår utadrettede virksomhet plogspissen i kristent disippelskap, ved å støtte og utruste troende til å vokse til åndelig modenhet.

Rent praktisk inkluderer dette oversettelse til så mange språk som mulig, produksjon og distribusjon av undervisningsmateriell for å utruste disipler til igjen å utruste nye disipler. Andre utadrettede virksomheter omfatter støtte til fattige samfunn og til kristne som møter forfølgelse for sin tro.

Det har aldri vært et større behov for denne tjenesten enn nå.

White heart icon
Å støtte DPM økonomisk