தொடர்பு படிவம்

Contact Form
உங்கள் செய்தி பெறப்பட்டது. இதற்கிடையில், டெரிக் பிரின்ஸின் வேதாகாம போதனைகளுக்காக எங்கள் இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்.
படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் போது ஏதோ தவறு ஏற்பட்டது.
Share notification iconBlack special offer iconBlack donate icon

தொடர்புக்கு

உங்கள் கேள்விகளை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்

எங்கள் டி.பி.எம் அலுவலகம் திங்கள் முதல் சனி வரை (UTC/GMT +12) காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திறந்திருக்கும்.

தொலைபேசி : +91 95 855 38201
இணையதளம்: www.derekprince.com/ta
c/o டெரிக் பிரின்ஸ் ஊழியங்கள் A10 சிவப்பிரகாசம சாலை, அண்ணா நகர், திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு 2001
Black YouTube iconBlack Instagram icon

தேசிய அலுவலகங்கள்

தேசிய அலுவலகளைப்பற்றிய மற்ற விவரங்களுக்கு மற்றும் தொடர்புத் தகவலுக்கு அவர்களின் வலைத்தளங்களைப் பார்வையிடவும்.

வலைத்தளங்களைப் பார்வையிடவும்

ஜெப உதவி வேண்டுமா ?

உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபக்குறிப்பை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். உங்கள் தேவை எதுவாக இருந்தாலும், நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம்.

ஜெப உதவிக்கு
முகப்புப் பக்கம்
வளங்கள்
+
வளங்கள் செய்தி ஊழிய தளங்கள்
நாங்கள்
+
நன்கொடை
எங்களோடு இணைய
+
தொடர்புக்கு
+
தொடர்புக்கு
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconWhite Twitter icon