👋
Chào mừng bạn đến với Mục Vụ Derek Prince

Trang bị Đức Tin của Bạn Biến đổi Thế Giới của Bạn

Khám phá hơn 3.000 các nguồn bài viết, sách vở, audio và video dạy Kinh Thánh cho từng giai đoạn và từng thời kỳ trong bước đường Cơ Đốc của bạn.

Các nguồn Kinh Thánh
🚀
Explore our wide range.

Bestselling Christian books

Shop online for Derek Prince books, videos and audio material from our official online store.

Shop now
❤️
Global Bible teaching efforts.

Bring Hope To All People And Nations

Thanks to your generosity and prayers thousands upon thousands of Christians are being encouraged spiritually across the globe.

Outreach
👋
Chào mừng bạn đến với Mục Vụ Derek Prince

Trang bị Đức Tin của Bạn Biến đổi Thế Giới của Bạn

Khám phá hơn 3.000 các nguồn bài viết, sách vở, audio và video dạy Kinh Thánh cho từng giai đoạn và từng thời kỳ trong bước đường Cơ Đốc của bạn.

Tiếp Cận Người Chưa Được Tiếp Cận. Dạy Dỗ Người Chưa Được Dạy Dỗ

🔥
Nhận sách điện tử miễn phí từ Derek Prince

Tại Mục vụ Derek Prince, niềm đam mê của chúng tôi là các tín hữu được dạy về Kinh Thánh và được môn đồ hóa để sống đời sống trọn vẹn nhất thông qua Chúa Giê-xu và hiểu đúng về Lời của Đức Chúa Trời. Trang bị đức tin của bạn và biến đổi thế giới của bạn với các nguồn Kinh Thánh miễn phí của chúng tôi bao gồm những lời dạy dỗ vượt thời gian của Derek Prince.

Top Ten Books

Derek Prince