Chào mừng bạn đến với Mục Vụ Derek Prince

Trang bị Đức Tin của Bạn

Biến đổi Thế Giới của Bạn

Khám phá hơn 2.000 các nguồn bài viết, sách vở, audio và video dạy Kinh Thánh cho từng giai đoạn và từng thời kỳ trong bước đường Cơ Đốc của bạn.

Tiếp Cận Người Chưa Được Tiếp Cận. Dạy Dỗ Người Chưa Được Dạy Dỗ

🔥
Nhận sách điện tử miễn phí từ Derek Prince

Tại Mục vụ Derek Prince, niềm đam mê của chúng tôi là các tín hữu được dạy về Kinh Thánh và được môn đồ hóa để sống đời sống trọn vẹn nhất thông qua Chúa Giê-xu và hiểu đúng về Lời của Đức Chúa Trời. Trang bị đức tin của bạn và biến đổi thế giới của bạn với các nguồn Kinh Thánh miễn phí của chúng tôi bao gồm những lời dạy dỗ vượt thời gian của Derek Prince.

“Hầu hết chúng ta đến với Chúa vì điều gì đó. Chúng ta muốn phước hạnh, chúng ta muốn quyền năng, hoặc chúng ta muốn sự chữa lành. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến đơn giản là vì Ngài ”.
Derek Prince