Dâng hiến

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn

Mọi việc chúng tôi làm đều có thể thực hiện được nhờ sự dâng hiến và lời cầu nguyện rộng rãi của những người giống như bạn. Mỗi sự dâng hiến, dù lớn hay nhỏ, đều giúp chúng ta trở thành môn đồ cho Đấng Christ qua sự dạy dỗ khôn ngoan và quyền năng biến đổi đời sống bởi Lời Đức Chúa Trời.

Dâng hiến ngay
External website link icon

Dạy Kinh Thánh

₫200000
Có thể trao một cuốn sách của Derek Prince đến tận tay của một tân tín hữu.
₫4200000
Có thể làm công việc kỹ thuật số và tạo một video 5-15 phút về Derek Prince.
₫14200000
Có thể dịch một cuốn sách của Derek Prince sang một ngôn ngữ khác.
International giving icon

Tại Sao sự Dâng Hiến của Bạn là Quan Trọng

Chúng tôi dựa vào các khoản dâng hiến để thực hiện sứ mệnh toàn cầu của mình là "tiếp cận người chưa được tiếp cận và dạy dỗ người chưa được dạy dỗ" vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là một sự phục vụ yêu thương đối với tất cả mọi người để hoàn thành Đại Sứ Mạng.

Khoản dâng hiến của bạn hỗ trợ trực tiếp cho quỹ truyền giáo toàn cầu của chúng tôi và các nỗ lực của chúng tôi trong việc giảng dạy Kinh Thánh cho tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.

Các cách khác để dâng hiến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và các cách khác mà bạn có thể dâng hiến cho Mục vụ Derek Prince.

Liên hệ với chúng tôi

Di sản dâng hiến

Đầu tư vào Vương quốc của Đức Chúa Trời và để lại một di sản lâu dài bằng một sự dâng hiến cho Mục vụ Derek Prince theo mong ước của bạn

Di sản dâng hiến
Gemma L