Mục Vụ Truyền Giáo

Truyền giáo là đức tin kèm theo hành động và chúng là hình ảnh thu nhỏ cho mọi điều chúng tôi nói và làm tại Mục vụ Derek Prince.

Nhắm mục tiêu đến các nhu cầu mục vụ cụ thể hoặc các khu vực giao thoa trên toàn cầu, các hoạt động truyền giáo của chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo môn đồ Cơ Đốc; hỗ trợ và cung cấp nguồn lực cho các tín đồ để trưởng thành về tâm linh.

Về mặt thực tế, điều này bao gồm việc dịch thuật, phát hành và phân phát rộng rãi tài liệu giảng dạy để trang bị cho các môn đồ để đào tạo môn đồ. Các hoạt động truyền giáo khác để tiếp cận cộng đồng bao gồm hỗ trợ cho các cộng đồng nghèo khó và các Cơ Đốc Nhân đang đối mặt với sự bắt bớ vì đức tin của họ.

External website link icon

External website link icon

External website link icon

Truyền Giáo Địa Phương

Mong muốn chân thành của chúng tôi là được tiếp cận với người dân địa phương và môn đồ những tín hữu tận tâm trên khắp đất nước. Để làm được điều này, chúng tôi đã tích cực chuyển ngữ và phân phối tài liệu giảng dạy Kinh Thánh của Derek Prince, bao gồm các đầu sách, những lời dạy dỗ, phát thanh, video và hơn thế nữa. Chúng tôi đã được khích lệ rất nhiều bởi những lời phản hồi và vẫn kiên trì để biết thêm nhiều cơ hội hơn đang chờ đợi.

Chúng tôi mời gọi bạn cầu thay và hỗ trợ tài chính cho công tác truyền giáo của chúng tôi.

White heart icon
Dâng hiến

Truyền giáo

Truyền giáo cho những người hư mất và trang bị cho các môn đồ để tạo ra môn đồ thông qua các chương trình truyền giáo thực tế để tạo ra sự khác biệt thực sự.

Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

Ảnh Hưởng Toàn Cầu

Mong muốn chân thành của chúng tôi là được tiếp cận với người dân địa phương và môn đồ những tín hữu tận tâm trên khắp đất nước. Để làm được điều này, chúng tôi đã tích cực chuyển ngữ và phân phối tài liệu giảng dạy Kinh Thánh của Derek Prince, bao gồm các đầu sách, những lời dạy dỗ, phát thanh, video và hơn thế nữa. Chúng tôi đã được khích lệ rất nhiều bởi những lời phản hồi và vẫn kiên trì để biết thêm nhiều cơ hội hơn đang chờ đợi.

Truyền Giáo là gì?

Truyền giáo là đức tin kèm theo hành động và chúng là hình ảnh thu nhỏ cho mọi điều chúng tôi nói và làm tại Mục vụ Derek Prince.

Nhắm mục tiêu đến các nhu cầu mục vụ cụ thể hoặc các khu vực giao thoa trên toàn cầu, các hoạt động truyền giáo của chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo môn đồ Cơ Đốc; hỗ trợ và cung cấp nguồn lực cho các tín đồ để trưởng thành về tâm linh.

Về mặt thực tế, điều này bao gồm việc dịch thuật, phát hành và phân phát rộng rãi tài liệu giảng dạy để trang bị cho các môn đồ để đào tạo môn đồ. Các hoạt động truyền giáo khác để tiếp cận cộng đồng bao gồm hỗ trợ cho các cộng đồng nghèo khó và các Cơ Đốc Nhân đang đối mặt với sự bắt bớ vì đức tin của họ.

Chưa bao giờ có nhu cầu lớn hơn cho mục vụ này như ngay bây giờ.

White heart icon
Dâng hiến