អ្វីដែលយើងជឿ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសេចក្តីជំនឿ ។

  1. ព្រះជាព្រះដ៏ពិតតែមួយ និងជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅអស់កល្បជានិរន្តរ៍ ជាបុគ្គលបីអង្គ ព្រះបិតា ព្រះបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ។ ហើយ​ថា​ទ្រង់​ជា​ព្រះវិញ្ញាណ គ្មាន​ដែន​កំណត់ អស់កល្ប​ជានិច្ច មិន​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​បាន​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ សេចក្ដី​មេត្តាករុណា អំណាច ប្រាជ្ញា និង​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ទ្រង់។ (អេសាយ ៤៥:២២, ទំនុកតម្កើង ៩០:២; យ៉ូហាន ៤:២៤; កូរិនថូសទី២ ១៣:១៤)
  2. ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ; ថាទ្រង់បានយកកំណើតនឹងនាងព្រហ្មចារី ។ ថាទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទាំងនៅក្នុងភាពជាព្រះ និងមនុស្សជាតិ ។ ថាទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យលះបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ជាយញ្ញបូជាជំនួសដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អំពើបាបរបស់មនុស្ស ។ ថាតាមរយៈដង្វាយធួនរបស់ទ្រង់ មនុស្សអាចទទួលបានសេរីភាពពីការផ្តន្ទាទោស កំហុស និងឥទ្ធិពលនៃអំពើបាប។ ថាទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញក្នុងរូបកាយដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់ ដែលឥឡូវនេះទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ ធ្វើការទូលអង្វរជំនួសអ្នកជឿ ។ ហើយ​ថា​ទ្រង់​នឹង​យាង​មក​ម្ដង​ទៀត​ក្នុង​ព្រះកាយ​ដ៏​រុងរឿង​របស់​ទ្រង់ ដើម្បី​បង្កើតនគររបស់​ទ្រង់ ។ (ម៉ាថាយ ១:១៨–២៥; យ៉ូហាន ១:១៤; កូល៉ុស ១:១៣–១៨; ពេត្រុសទី១ ២:២៤; លូកា ២៤; ហេព្រើរ ៤:១៤; ម៉ាថាយ ២៥:៣១–៤៦)
  3. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្មើគ្នានៅក្នុងគ្រប់លក្ខណៈនៃព្រះជាមួយព្រះជាព្រះវរបិតា និងជាមួយព្រះជាព្រះរាជបុត្រា។ ធ្វើការអស្ចារ្យនៃកំណើតថ្មីនៅក្នុងអ្នកដែលទទួលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ ហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងអ្នកជឿ ។ បិទត្រាពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃប្រោសលោះ។ ផ្តល់អំណាចដល់ពួកគេសម្រាប់ការបម្រើ; និងផ្តល់អំណោយនៃព្រះគុណ (អំណោយព្រះគុណ) សម្រាប់ការកសាងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ (អេភេសូរ ៤:៣០; កូរិនថូសទី១ ៦:១៩; ១២:៤, ៧, ១២–១៣; កិច្ចការ ១:៥; ទីតុស ៣:៥)
  4. សេចក្តីពិតគឺដាច់ខាត និងមានគោលបំណង ។ សេចក្តីពិតនៃការប្រោសលោះមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរនៃគម្ពីរសញ្ញាចាស់ និងគម្ពីរសញ្ញាថ្មី ដែលជាការបើកសម្តែងរបស់ព្រះដល់មនុស្សដោយការសរសេរ ដែលត្រូវបានបណ្តាលដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងគ្មានកំហុសនៅក្នុងសំនេរដើម ។ ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​សិទ្ធិ​អំណាច​កំពូល និង​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​ក្នុង​គ្រប់​បញ្ហា​នៃ​ជំនឿ និង​ការ​អនុវត្ត ។ (ម៉ាថាយ ៥:១៨; ធីម៉ូថេទី២ ៣:១៥–១៧; ពេត្រុសទី២ ១:២០–២១)
  5. ពួកជំនុំគឺជារូបកាយរួបរួមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើផែនដី ដែលមានសម្រាប់ការប្រកប ការពង្រឹង និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ តាមរយៈជីវិត និងសាក្សីនៃភាពជាគ្រីស្ទាន ។ (ម៉ាថាយ ២៨:១៩–២០; កិច្ចការ ១:៦–៨, ២:៤១–៤២; កូរិនថូសទី១ ១២:១៣)
  6. មនុស្ស​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ឲ្យដូច​រូបអង្គ​ព្រះ ប៉ុន្តែ​តាម​រយៈ​អំពើ​បាប​របស់​អ័ដាម​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជាដាច់ចេញ​ពី​ព្រះ ហើយ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​មាន​ទោស​ជា​រៀង​រហូត ។ មធ្យោបាយដោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់ស្ថានភាពរបស់មនុស្សគឺការសង្គ្រោះដោយជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនលើបុគ្គល និងកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ (យ៉ូហាន ៣:១៥–១៨; អេភេសូរ ១:៧; រ៉ូម ១០:៩–១០)
  7. បុគ្គល​អរូបី​ដ៏​វិសេសវិសាល​មាន​នៅ រួម​មានទាំង​ទេវតា​ដែល​មិន​​ធ្លាក់ចុះ ទេវតា​ដែលធ្លាក់ចុះ និង​អារក្ស ។ សាតាំង​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​ពួក​ទេវតា​ដែល​បាន​ធ្លាក់ចុះ គឺជា​សត្រូវ​របស់​ព្រះ ​និង​មនុស្ស ហើយ​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ទៅ​ក្នុងបឹង​ភ្លើង ។ (ហេព្រើរ ១:៤–១៤; យូដាស ៦; ម៉ាថាយ ២៥:៤១; វិវរណៈ ២០:១០)
  8. នឹងមានការរស់ឡើងវិញខាងរូបកាយទាំងអ្នកដែលបានសង្រ្គោះ និងអ្នកដែលបាត់បង់ ។ អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​សង្គ្រោះ​នឹងមានជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ហើយ​ពួក​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាត់បង់​​នឹងត្រូវ​វិនាស​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។ (កូរិនថូសទី១ ១៥; ដានីយ៉ែល ១២:១–២; យ៉ូហាន ៥:២៨–២៩; ថែស្សាឡូនីចទី២ ១:៧; ម៉ាថាយ ៥:១–១០)
ទំព័រដើម
ធនធាន
+
ធនធានព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាគ
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconWhite Twitter icon