បរិច្ចាគ

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក។

អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​យើង​ធ្វើ​ គឺ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដោយ​ការ​ផ្តល់​អោយ និង​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​មនុស្ស​ដូចជា​អ្នក ។ ការបរិច្ចាគនីមួយៗ មិនថាតូចឬធំ ជួយយើងបង្កើតសិស្សសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ តាមរយៈការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងអំណាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ។

បរិច្ចាគឥឡូវនេះ

ការបង្រៀនព្រះគម្ពីរ

៛35000
អាចដាក់សៀវភៅរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍នៅក្នុងដៃអ្នកជឿថ្មីម្នាក់ ។
៛70000
អាចគ្រប់គ្រងឡើងវិញតាមឌីជីថល និងផលិតវីដេអូ 5-15 នាទីរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។
៛2350000
អាចបកប្រែសៀវភៅមួយក្បាលរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ទៅជាភាសាផ្សេង ។
International giving icon

ហេតុអ្វីបានជាការបរិច្ចាគរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់

យើងពឹងផ្អែកលើការបរិច្ចាគដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជាជាសកលរបស់យើងដើម្បី "ឈោងចាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានឈោងចាប់ ហើយបង្រៀនអ្នកមិនទាន់បានបង្រៀន" សម្រាប់សិរីល្អនៃព្រះ។ វាគឺជាកិច្ចបម្រើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យ ។

ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់មូលនិធិនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសកលរបស់យើង និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ គ្រប់មនុស្ស និងគ្រប់ភាសា។

វិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបរិច្ចាគ

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម និងវិធីជំនួសដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យទៅព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍ ។

ទាក់ទង​​ពួក​យើង

ការផ្តល់កេរដំណែល

វិនិយោគលើនគររបស់ព្រះ ហើយបន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងអំណោយមួយដល់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍តាមឆន្ទៈរបស់អ្នក ។

ការផ្តល់កេរដំណែល
Gemma L
ទំព័រដើម
ធនធាន
+
ធនធានហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាគ
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon