បរិច្ចាគ

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោក​អ្នក។

អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​យើងអាច​​ធ្វើទៅបាន​​គឺ​​ដោយ​សារការ​ឧបត្ថមនិង​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​លោក​​អ្នក ។ការបរិច្ចាគនីមួយៗ មិនថា តិចឬច្រើនអាច​ជួយយើងខ្ញុំក្នុង​ព័ន្ធកិច្ច​នៃ​ការ​បង្កើតសិស្សសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទ តាមរយៈការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងអំណាចនៃការ​ផ្លាស់ប្តូរជីវិតតាមរយះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ។

បរិច្ចាគឥឡូវនេះ
External website link icon

ការបង្រៀនព្រះគម្ពីរ

៛35000
អាចដាក់សៀវភៅរបស់លោកដេរេកព្រីនស៍នៅក្នុងដៃអ្នកជឿថ្មីម្នាក់ ។
៛70000
អាចគ្រប់គ្រងឡើងវិញតាមប្រ​ព័ន្ធឌីជីថល និងការផលិតវីដេអូពី 5-15 នាទីរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ ។
៛2350000
អាចបកប្រែសៀវភៅមួយក្បាលរបស់លោកដេរេក ព្រីនស៍ទៅជាភាសាផ្សេង ។
International giving icon

ហេតុអ្វីបានជាការបរិច្ចាគរបស់លោក​អ្នកមានសារៈសំខាន់

យើងពឹងផ្អែកលើការបរិច្ចាគដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជាជាសកលរបស់យើងក្នុង​ការ"ផ្សាយដំ​ណឹង​ល្អ​ពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ដល់អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់បាន​ឮហើយបង្រៀនអ្នកមិនទាន់បានបង្រៀន;សម្រាប់សិរីល្អនៃព្រះ។វាគឺជាកិច្ចបម្រើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យ ។

ការបរិច្ចាគរបស់លោកអ្នកគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់មូលនិធិនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសកលរបស់យើងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ គ្រប់មនុស្ស និងគ្រប់ភាសា។

វិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបរិច្ចាគ

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម និងរបៀបផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យទៅកាន់ព័ន្ធកិច្ចដេរេកព្រីនស៍ ។

ទាក់ទង​​ពួក​យើង

ការផ្តល់កេរដំណែល

វិនិយោគលើនគររបស់ព្រះ ហើយបន្សល់ទុកនូវមរតកដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងអំណោយមួយដល់ព័ន្ធកិច្ចដេរេក ព្រីនស៍តាមឆន្ទៈរបស់អ្នក ។

ការផ្តល់កេរដំណែល
Gemma L
ទំពរដើម
ធនធានផ្សេងៗ
+
ធនធានផ្សេងៗហាងព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយ
អំពី
+
បរិច្ចាក
ចូលរួម
+
ទំនាក់ទំនង
+
ទំនាក់ទំនង
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon