Share notification iconFree gift iconBlack donate icon
No items found.
πŸ‘‹
Karibu kwenye Huduma ya Derek Prince

Imarisha imani yako. Badilisha Ulimwengu Wako.

Pitia zaidi ya makala, vitabu, sauti na video za nyenzo kwa ajili ya kila ngazi na awamu ya maisha yako ya Ukristo.

No items found.
No items found.
No items found.
πŸ‘‹
Karibu kwenye Huduma ya Derek Prince

Imarisha imani yako. Badilisha Ulimwengu Wako.

Pitia zaidi ya makala, vitabu, sauti na video za nyenzo kwa ajili ya kila ngazi na awamu ya maisha yako ya Ukristo.

Kufundisha Biblia & Kuwafanya Wanafunzi

🎁
Pata kitabu cha Derek Prince kimtandao

Sisi katika Huduma Ya Derek Prince, shauku yetu ni kufundisha Biblia na kuwafanya wanafunzi waaminio kuishi maisha kamili kwa njia ya Yesu na kupata ufahamu mzuri wa Neno la Mungu. Kuijenga imani yako na kuubadili ulimwengu wako kwa kukupa bure nyenzo muafaka za mafundisho ya Derek Prince.

Latest News

No items found.

Vitabu Kumi Maarufu

No items found.
Derek Prince
No items found.