👋
ขอต้อนรับสู่พันธกิจเดเร็ก ปริ้นซ์

เตรียมความเชื่อของคุณ เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ

เชิญสำรวจคำสอนพระคัมภีร์ที่มีทั้งรูปของบทความ, หนังสือ, เสียง, และวิดีโอกว่า 2,000 รายการ สำหรับทุกระดับของการเติบโตในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ

No items found.
No items found.
No items found.
👋
ขอต้อนรับสู่พันธกิจเดเร็ก ปริ้นซ์

เตรียมความเชื่อของคุณ เปลี่ยนแปลงโลกของคุณ

เชิญสำรวจคำสอนพระคัมภีร์ที่มีทั้งรูปของบทความ, หนังสือ, เสียง, และวิดีโอกว่า 2,000 รายการ สำหรับทุกระดับของการเติบโตในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ

เข้าถึงผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึง สอนผู้ที่ยังไม่ได้รับการสอน

🎁
รับหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (eBook) ฟรี จากเดเร็ก ปริ้นซ์

ความปรารถนาอันแรงกล้าของเราที่พันธกิจ เดเร็ก ปริ้นซ์ คือ การสอนพระคัมภีร์ และการสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกที่ดำเนินชีวิตไปถึงความไพบูลย์ผ่านทางพระเยซู และความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เราเตรียมความเชื่อของคุณและเปลี่ยนโลกของคุณด้วยคลังพระคัมภีร์ซึ่งนำเสนอผ่านคำสอนที่ไม่เคยล้าสมัยของเดเร็ก ปริ้นซ์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

Latest News

No items found.

หนังสือ 10 อันดับแรก

No items found.

เกี่ยวกับ เดเร็ก ปริ้นซ์

มิชชันนารี, นักศาสนศาสตร์, ครูสอนพระคัมภีร์, และนักเขียนที่มีชื่อเสียงซึ่งเขียนหนังสือกว่า 100 เล่ม ค้นพบชีวิตและพันธกิจคริสเตียนของเดเร็ก ปริ้นซ์

เราคือใคร

มรดกคำสอนของ เดเร็ก ปริ้นซ์, เราคือพันธกิจการสอนพระคัมภีร์ระดับนานาชาติที่สร้างสาวกให้มีหัวใจเพื่อพระเยซูอย่างแท้จริง

เราคือใคร

มรดกคำสอนของ เดเร็ก ปริ้นซ์, เราคือพันธกิจการสอนพระคัมภีร์ระดับนานาชาติที่สร้างสาวกให้มีหัวใจเพื่อพระเยซูอย่างแท้จริง

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาอาณาจักรของพระเจ้าให้ก้าวหน้าผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในภาคปฏิบัติในหลายๆ ทวีป และผ่านพันธกิจดิจิตัล

เดเร็ก ปริ้นซ์
หน้าหลัก
แหล่งข้อมูล
+
แหล่งข้อมูลร้านค้าข้่าวสารกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ
+
การบริจาค
การมีส่วนร่วม
+
การติดต่อ
+
การติดต่อ
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX social media icon
No items found.