แบบฟอร์มติดต่อ

สำเร็จแล้ว! ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว และเรายินดีที่จะดำเนินการให้โดยเร็ว ในระหว่างนี้ เราขอเชิญคุณท่องเว็บไซด์ของเราต่อไป เพื่อดูคำสอนพระคัมภีร์ที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเดเร็ก ปริ้นซ์
อุ๊ปส์! เกิดข้อผิดพลาดขณะที่ส่งแบบฟอร์ม
Share notification iconFree gift iconBlack donate icon

ติดต่อเรา

ยินดีตอบทุกข้อซักถาม

โทรศัพท์ +0859003166 (Thailand)
เว็บไซต์ www.derekprince.com/th-th
Black Facebook iconBlack YouTube iconBlack Instagram iconX icon

สำนักงานแห่งชาติ

โปรดดูรายชื่อเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียกของพันธกิจที่เจาะจง และข้อมูลการติดต่อในภาษาและภูมิภาคของคุณ

ดูเว็บไซต์

คุณต้องการคำอธิษฐานเผื่อหรือไม่?

ส่งคำอธิษฐานที่ลับเฉพาะของคุณมาถึงเรา เรายินดีที่จะอธิษฐานเผื่อตามที่คุณต้องการ

ขอคำอธิษฐานเผื่อ
หน้าหลัก
แหล่งข้อมูล
+
แหล่งข้อมูลร้านค้าข้่าวสารกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ
+
การบริจาค
การมีส่วนร่วม
+
การติดต่อ
+
การติดต่อ
White Facebook iconWhite YouTube iconWhite Instagram iconX icon