👋
Malugod namin kayong tinatanggap sa Derek Prince Ministries.

Ihanda ang Iyong Pananampalataya. Baguhin ang Iyong Mundo.

Tingnan ang mahigit sa 3,000 mga pagtuturo ng Biblia sa mga artikulo, mga aklat, maging mga aralin sa audio at video para sa bawat bahagi at yugto ng iyong buhay Cristiyano.

Mga Aralin sa Biblia
🚀
Explore our wide range.

Bestselling Christian books

Shop online for Derek Prince books, videos and audio material from our official online store.

Shop now
❤️
Global Bible teaching efforts.

Bring Hope To All People And Nations

Thanks to your generosity and prayers, thousands upon thousands of Christians are being encouraged spiritually across the globe.

Outreach
👋
Malugod namin kayong tinatanggap sa Derek Prince Ministries.

Ihanda ang Iyong Pananampalataya. Baguhin ang Iyong Mundo.

Tingnan ang mahigit sa 3,000 mga pagtuturo ng Biblia sa mga artikulo, mga aklat, maging mga aralin sa audio at video para sa bawat bahagi at yugto ng iyong buhay Cristiyano.

Aabutin Ang Malalayo, Tuturuan Ang Mga Walang Alam

🔥
Tumanggap ng isang libreng eBook mula kay Derek Prince

Sa Derek Prince Ministries, hangad namin na maituro ang Biblia at madisipulo ang mga mananampalataya tungo sa pamumuhay nang ganap sa pamamagitan ni Jesus at sa tuwid na pagkaunawa sa Salita ng Diyos. Ihanda ang iyong pananampalataya at baguhin ang iyong mundo sa pamamagitan ng aming libreng mga aralin sa Biblia na kinapapalooban ng walang kupas na mga aral ni Derek Prince.

Top Ten Books

Derek Prince