Magbigay ng donasyon

Salamat sa inyong suporta.

Kaya kami nakakapagpatuloy sa gawain ay dahil sa bukas-palad na pagsuporta at panalangin ng mga taong gaya ninyo. Ang bawat donasyon, malaki man o maliit, ay nakakatulong sa amin sa paghuhubog ng mga disipulo para kay Cristo sa pamamagitan ng tuwid na edukasyon at ang nakapagbabago ng buhay na kapangyarihan ng Salita ng Diyos.

Magbigay ng donasyon ngayon
External website link icon

Aralin sa Biblia

₱500
Makapagbibigay ng isang aklat ni Derek Prince sa isang baguhang mananampalataya.
₱10000
Makakapag digitally remaster at makagagawa ng 5-15 minuto na video ni Derek Prince.
₱33000
Makakapagsalin ng isang aklat ni Derek Prince sa ibang lengguwahe.
International giving icon

Bakit mahalaga ang iyong Donasyon

Umaasa kami sa inyong donasyon upang maisakatuparan ang aming pandaigdigang mandato na "aabutin ang malalayo at tuturuan ang mga walang alam" para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ay isang gawain ng pag-ibig para sa lahat upang sundin ang Dakilang Atas.

Ang inyong donasyon ang direktang sumusuporta sa aming pandaigdigang mga gawain at sa lahat ng aming pagsisikap na ituro ang Biblia sa lahat ng mga bansa, mga tao at mga wika.

Iba pang mga paraan sa pagbibigay ng Donasyon

Maaari kayong makipag-ugnayan sa amin tungkol sa mga detalye at alternatibo kung paano kayo makakapagbigay sa Derek Prince Ministries.

Kontakin Kami

Pamanang Pagkakaloob

Maglagak sa kaharian ng Diyos at mag-iwan ng pamanang magtatagal sa paraan ng paglalaan ng kaloob para sa Derek Prince Ministires sa inyong pahayag ng pamamanahan.

Pamanang Pagkakaloob
Gemma L