Ministeryong Internasyonal

Hindi lumulubog ang araw sa Derek Prince Ministries at maging sa aming pagsisikap na ituro ang Biblia.